מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » בין המיצרים

בניין עולם באהבת חינם" תשפ"א- שיעורים בענייני בין המיצרים, אהבת ישראל, בניין וחורבן ירושלים ועוד

ע"י: כללי

ניתן לצפות בכלל השיעורים בלחיצה על כפתור הפלייליסט משמאל

ובקישור:
https://www.hakotel.org.il/hebrew/about/?id=2081