מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים
מועדים וזמנים » תשעה באב

מה נחרב ומה צריך להיבנות | ירושמימה לתשעה באב

ע"י: הרב גדי שלוין