מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » שיחות פתיחה

שיחת פתיחה לזמן אלול תשפ"א | מו"ר ראש הישיבה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר