מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים
תורה ופרשת שבוע » מצווה בפרשה

הכרעת המחלוקת בישראל - אורות מהכותל - מצווה בפרשה לפרשת שופטים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר