מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

כבוד מלכות בשפלותה - הייתכן? | שיחה לפרשת שופטים תשפ"א

ע"י: הרב אביגדור נבנצל