מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה
מועדים וזמנים

שאיפות לזמן אלול | לבניינה של תורה חלק ת'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר