מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים
תורה ופרשת שבוע » מצווה בפרשה

מצות מעקה, סדר ההנהגה האלוקית - אורות מהכותל - מצווה בפרשה לפרשת כי תצא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר