מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

שאיפות של גדלות | לבניינה של תורה חלק ת"ב

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר