מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים
תורה ופרשת שבוע » אור החיים הקדוש

אם היו בני אדם מרגישים במתיקות התורה" | אור החיים הקדוש לפרשת כי תבוא

ע"י: ר' זיו ארזי