מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים
מחשבה ומוסר » תשובה

חשיבות הרצון לעשות תשובה | שיחה לפרשת ניצבים תשפ"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל