מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ראש השנה

הלסטים והמלך | שיחה לראש השנה

ע"י: הרב ציקי ברלין