מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ראש השנה

וידוי | שיחה לראש השנה

ע"י: הרב ישי הורן