מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ראש השנה
נביאים וכתובים » יונה

יונה ומשמעותו לראש השנה | שיחה לראש השנה

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי