מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ראש השנה

ראש השנה תשפ"ב | היחס הפנימי בין ניסן לתשרי וסוד תקיעת השופר

ע"י: הרב ראובן ששון