מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ראש השנה
אירועים מיוחדים » זמנים ומועדים

לשמוע אל הרינה ואל התפילה" - ערב התעוררות והכנה לראש השנה

ע"י: הרב הלל פלאי