מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים
גדולי ישראל » אישים

רב הכותל הרב מאיר יהודה גץ | ירושמימה

ע"י: הרב גדי שלוין