מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים
תורה ופרשת שבוע » מצווה בפרשה

ועתה כתבו לכם - אורות מהכותל - מצווה בפרשה לפרשת ניצבים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר