מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » אלול
מחשבה ומוסר » תשובה

אלול ותשובה | ממעמקים באה התשובה | התשובה - כוח אלוקי המופיע ממעמקים

ע"י: הרב ראובן ששון