מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים
מועדים וזמנים

מצוות התשובה | אורות מהכותל | מצווה בפרשה לפרשת וילך ושבת שובה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר