מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום כיפור
מחשבה ומוסר » תשובה

צעד אחר צעד אל התשובה השלימה | שיחה ליום כיפור תשפ"ב

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל