מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות דיינים
הלכה

חושן משפט סימן ז'

ע"י: הרב ניר אביב