מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה
מועדים וזמנים » יום הכיפורים

יום כיפורים כיום החתונה | לבניינה של תורה חלק ת"ד

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר