מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים
מועדים וזמנים » יום כיפור

כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם" | אור החיים הקדוש לפרשת האזינו ויום כיפור

ע"י: ר' זיו ארזי