מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים
מועדים וזמנים » סוכות

כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם" | אור החיים הקדוש לפרשת וזאת הברכה וחג הסוכות

ע"י: ר' זיו ארזי