מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שמחת תורה

הקפות שניות בבית המדרש של ישיבת הכותל תשפ"ב

ע"י: כללי