מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » הושענא רבה

קול מבשר מבשר ואומר- ליל לימוד הושענא רבה תשפ"ב בישיבת הכותל

ע"י: כללי