מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית
תורה ופרשת שבוע

חשיבותה של התפילה בבריאת העולם | אור החיים הקדוש לפרשת בראשית

ע"י: ר' זיו ארזי