מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

מלאה הארץ חמס" מול "מלא כל הארץ כבודו" - מהפרשה בקצרה

ע"י: הרב יגאל חבשוש