מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חז"ל

אגדות רבה בר בר חנה | מבוא + הסיפור הראשון - כוחות מנוגדים (א)

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ