מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

שיחה לפרשת לך לך תשפ"ב

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל