מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

לא בשמים היא | לבניינה של תורה חלק ת"ה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר