מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

לשון נקיה | פרשת נח תשפ"ב

ע"י: הרב אברהם ריבלין