מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » מסיבת עלייה

מסיבת עלייה תשפ"ב

ע"י: כללי