מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

ללמוד בעיון | לבניינה של תורה חלק ת"ו

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר