מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות דיינים
הלכה

חושן משפט סימן י"ב

ע"י: הרב ניר אביב