מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית
מחשבה ומוסר

מצוות הקידושין והנישואין | אורות מהכותל | מצווה בפרשה לפרשת חיי שרה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר