מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

איך נדע אם החינוך הצליח? - לפרשת חיי שרה

ע"י: הרב יגאל חבשוש