מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

יעקב אבינו לא רימה | פרשת תולדות

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל