מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

חשיבות לימוד המוסר | לבניינה של תורה חלק ת"ז

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר