מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית
תורה ופרשת שבוע » מצווה בפרשה

אורות מהכותל לפרשת תולדות | מצווה בפרשה- מידות טובות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר