מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

פרשת ויצא | למה ערבית רשות?

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל