מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית
מחשבה ומוסר

מצוות התפילה | אורות מהכותל | מצווה בפרשה לפרשת ויצא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר