מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת
הלכה

נקודה בהלכה - יסודות הלכות מוקצה

ע"י: אברכי הישיבה