מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חז"ל

אגדות רבה בר בר חנה | הסיפור השני - נחשולים ומשמעותם (א)

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ