מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

חשיבות אחיזה על הארץ | לבניינה של תורה חלק ת"ח

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר