מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » חנוכה

הדלקת נרות חנוכה תשפ"ב | נר ראשון בישיבת הכותל

ע"י: כללי