מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » חגים וזמנים
הלכה » נקודה בהלכה

נקודה בהלכה - במה מדליקים ומשך זמן ההדלקה

ע"י: אברכי הישיבה