מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים

מלכות החשמונאים - ממלכה ומשילות | ירושמימה לחנוכה

ע"י: הרב גדי שלוין