מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון
יום עיון » להעיר את הלבבות ולהאיר את הנשמות

התכנסות ודברי פתיחה | מתוך יום עיון חנוכה תשפ"ב

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר