מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

''כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם'' | פרשת ויגש

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל